กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (6)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 118546 ข้าวไรซ์เบอรรี่ 1 กก 100 กิโลกรัม 100.00
2 118547 ข้าวกล้องดอกมะลิ 1 กก 100 กิโลกรัม 80.00
3 118548 ข้าวขาวดอกมะลิ 1 กก 100 กิโลกรัม 75.00
4 118549 เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.15 1 กก 100 กิโลกรัม 22.00
5 132695 กล่องของขวัญ 100 กิโลกรัม 350.00
6 132697 ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 5 กก. 100 กิโลกรัม 350.00
* สกุลเงิน บาท