ติดต่อกิจการ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

106/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150

09-3268-2609 08-1777-6039

piathip103@gmial.com

riceberry.thailandmall.net

  • @thailandmall.net