รายละเอียดกิจการ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

kaaohomsoisee

ข้าวหอมสร้อยศรี

สินค้า/บริการ

New

ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 5 กก.

New

กล่องขวัญ

เป็นของฝากของกำนัน ความจุขนาด 1 กิโลกรัม

New

เมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 15

New

ข้าวขาวดอกมะลิ

New

ข้าวกล้องดอกมะลิ

New

ข้าวไรซ์เบอรรี่

เมล็ดข้าวสีม่วง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1 ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 2 ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด 3 เหมาะกับบุคคลที่ควบคุมน้ำตาลในอาหาร 4 ช่วยรักษาผิวพรรณ ชะลอภาวะแก่ก่อนวัย

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

106/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150

piathip103@gmial.com