รายละเอียดกิจการ

kaaohomsoisee

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

ข้าวหอมสร้อยศรี

สถานที่ตั้ง

คลังสินค้า

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน
 •  
  kaaohomsoisee
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ขายปลีก
  2. ขายส่ง
  3. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  106/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50

ใบรับรองมาตราฐาน

Good Agricultures Practice (GAP)

Good Agricultures Practice (GAP)

มาตราฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไท

 • เลขที่ใบมาตราฐาน :
  กษ 09/4400-2552/020349/GAP
 • วันที่ออกใบรับรอง :
  19 มีนาคม 2556
 • วันหมดอายุ :
  18 มีนาคม 2559
 • ระยะเวลา :
  3 ปี
 • อ้างอิง :
  กรมการข้าว
มาตราฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไท

มาตราฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไท

 • เลขที่ใบมาตราฐาน :
  กษ 09/4400-2552/020349/GAP
 • วันที่ออกใบรับรอง :
  19 มีนาคม 2556
 • วันหมดอายุ :
  18 มีนาคม 2559
 • ระยะเวลา :
  3 ปี
 • อ้างอิง :
  กรมการข้าว
มาตราฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไท

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เครื่องคัดเมล็ดพันธู์

เป็นเครื่องที่ใช้คัดเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์และกำจัดสิ่งเจือปนในเมล็ดพันธุ์ให้สะอาด

เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว

ใช้ในการกระเทาะเปลือกข้าวในการแปรรูปข้าวกล้อง

เครื่องตรวจสอบเมล็ดพันธุ์

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์